Aktualności

Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi.- Platon

ADR 2019 opublikowany !

03.05.2019r.

Dziennik ustaw z 26 kwietnia 2019 roku zawiera oświadczenie rządowe w sprawie ADR 2019 (Dz. U. z 2019, poz. 769).

link :

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000769https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12297357/12426773/dokument327292.pdf

 

Regulacje w zakresie mocowania !

06.02.2018r.

Najbardziej prawdopodobna data publikacji to 15 lutego 2018. Treść, która została przekazana do podpisu ministra i publikacji znajduje się  pod linkiem :

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12297357/12426773/dokument327292.pdf

UWAGA! Rozporządzenie nie obejmuje przewozu Towarów Niebezpiecznych (ADR)

Główne wymagania odnoszą się  do mocowanie ładunków w sposób gwarantujący zrównoważenie sił powstających w transporcie wyliczonych zgodnie z normą PN-EN 12195 Arkusz 1.

Oznacza to, ze kierowca musi nie tylko zamocować towar ale umieć wykazać, że zamocowanie równoważy siły powstające w transporcie.

Mocowanie ładunków będzie jednak uregulowane!

02.10.2017r.

Trwają obecnie prace (konsultacje) nad rządowym projektem
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku!
Rozporządzenie będzie regulować mocowanie ładunków w przewozie drogowym.
Rozporządzenie jest w trakcie uzgodnień ale są znane już jego założenia.
Rozporządzenie będzie dotyczyło przewożących towary w sztukach przesyłki oraz w cysternach a także ładunków luzem i przewożonych w formie zawieszonej (ubrania, żywność).

Stare nazwy przewozowe mogą być używane!

01.09.2017r.

W dniu 25 ipca 2017 Minister Adamczyk zwrócił się do GITD oraz UTK z pismem wskazującym na koniecnzośc uznania nazw przewozowych zgodnych z ADR/RID 2015 za poprawne w przypadku ich umieszczenia na urzadzeniach transportowych lub opakowaniach. Całe pismo zostanie opublikowane w kwartalniku Bezpieczęństwo w Logistyce.

Nowa Instrukcja dla kierowcy ADR

26.05.2017r.

W dniu 26 kwietnia polski rząd przekazał sekretariatowi ONZ instukcję dla kierowcy w wersji ADR 2017. Link na stronie:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html

Doradztwo ds. transportu materiałów niebezpiecznych.

Każde przedsiębiorstwo, które dokonuje przewozu towarów niebezpiecznych oraz związanych z nim czynności pakowania, załadunku, napełniania lub rozładunku, powinno wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom związanym z tym transportem.

ul. K. Pułaskiego 24/2, 56-100 Wołów

514 768 800

andrzej.bukieda@interia.pl

Copyright © 2017-2022 Doradca ADR Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: WEBMETAMORFOZA