Cennik usług

Ce­na jest tym, co płacisz. War­tość jest tym, co otrzymujesz.” 

                                                                                                                                                                              – Warren Buffett

ADR, DGSA, RID

Umowa o doradztwo ADR DGSA: od 150 zł netto + 23% VAT miesięcznie, cena ustalana indywidualnie.

 

AUDYT „0”: od 1100 zł netto (+ 1,20 zł netto + 23% VAT za każdy przejechany kilometr), kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem podlegania pod przepisy ADR. Przegląd w postaci audytu w firmie, prowadzony przez dyplomowanego doradcę ADR; obejmuje wszystkie możliwe aspekty działalności firmy związane z wypełnianiem obowiązków ADR.

 

Doradztwo przy doborze możliwych wyłączeń: od 100 zł netto + 23% VAT.

 

Doradztwo przy doborze opakowań: od 100 zł netto + 23% VAT.

 

Doradztwo przy oznakowaniu opakowania: od 100 zł  netto + 23% VAT.

 

Dobór wyposażenia i oznakowania pojazdów: od 100 zł netto + 23% VAT.

 

Klasyfikacja materiału na podstawie karty charakterystyki: od 100 zł netto + 23% VAT.

 

Klasyfikacja odpadu jako towaru niebezpiecznego: od 60 zł netto + 23% VAT.

 

Sporządzenie dokumentu przewozowego: krajowego, CMR lub DGN: 100 zł netto + 23% VAT.

 

Sporządzenie instrukcji pisemnej dla kierowcy ( kolor ): 50 zł netto + 23% VAT.

 

Sporządzenie rocznego sprawozdania: od 400 zł netto + 23% VAT.

 

Sporządzenie raportu powypadkowego: od 400 zł netto + 23% VAT.

 

Sporządzenie planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa: od 400 zł netto + 23% VAT.

 

Szkolenia pracowników tzw. „stanowiskowe ADR”: 120 zł netto + 23% VAT za 1 osobę + ewentualny koszt dojazdu powyżej 100 km – 1,20 zł netto + 23% VAT /km ). Cena obejmuje wydanie papierowego zaświadczenia o przeszkoleniu dla każdego szkolonego oraz stworzenie rejestru szkoleń zgodnie z wymogami ITD.   

                  

Umowa o doradztwo RID: od 500 zł netto + 23% VAT miesięcznie, cena ustalana indywidualnie.

 

Analiza, ewidencja, rozliczanie czasu pracy kierowców ( cena za 1 kierowcę za 1 miesiąc ) :

 

Rozliczenie Polska: 40 zł netto + 23% VAT.

– 2 raporty ewidencji czasu pracy kierowcy

– 2 raporty naruszeń przepisów

 

Rozliczenie Polska: 60 zł netto + 23% VAT.

– 2 raporty ewidencji czasu pracy kierowcy

– 2 raporty naruszeń przepisów

– wyliczenie płacy – 1 raport

– diety – 1 raport

 

Rozliczenie zagranica: 60 zł netto + 23% VAT.

– 2 raporty ewidencji czasu pracy kierowcy

– 2 raporty naruszeń przepisów

 

Rozliczenie zagranica: 80 zł netto + 23% VAT.

– 2 raporty ewidencji czasu pracy kierowcy

– 2 raporty naruszeń przepisów

– wyliczenie płacy z uwzględnieniem stawek zagranicznych – 1 raport

– diety plus odliczenia podatkowe od płacy – 2 raporty

 

.

Doradztwo ds. transportu materiałów niebezpiecznych.

Każde przedsiębiorstwo, które dokonuje przewozu towarów niebezpiecznych oraz związanych z nim czynności pakowania, załadunku, napełniania lub rozładunku, powinno wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom związanym z tym transportem.

ul. K. Pułaskiego 24/2, 56-100 Wołów

514 768 800

andrzej.bukieda@interia.pl

Copyright © 2017-2022 Doradca ADR Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: WEBMETAMORFOZA