Cennik usług

Ce­na jest tym, co płacisz. War­tość jest tym, co otrzymujesz.” 

                                                                                                                                                                              – Warren Buffett

– Umowa o doradztwo – cena ustalana indywidualnie.

– AUDYT 0″ – kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem podlegania pod przepisy ADR. Przegląd w postaci audytu w firmie, prowadzony przez dyplomowanego doradcę ADR; obejmuje wszystkie możliwe aspekty działalności firmy związane z wypełnianiem obowiązków ADR. ( od 200 zł )

– Doradztwo przy doborze możliwych wyłączeń – od 50 zł.

– Doradztwo przy doborze opakowań – od 50 zł

– Doradztwo przy oznakowaniu opakowania – od 50 zł.

– Dobór wyposażenia i oznakowania pojazdów – od 50 zł.

– Klasyfikacja materiały na podstawie karty charakterystyki – od 100 zł.

– Sporządzenie dokumentu przewozowego – 50 zł.

– Sporządzenie instrukcji pisemnej dla kierowy ( kolor ) – 20 zł.

– Sporządzenie rocznego sprawozdania – od 300 zł.

– Sporządzenie raportu powypadkowego – do 400 zł.

– Sporządzenie planu ochrony/planu zapewnienia bezpieczeństwa -– od 400 zł.

– Szkolenia pracowników – od 35 zł do 50 zł + ewentualny koszt dojazdu powyżej 100 km ( 0,8358 zł/km)

.

Doradztwo ds. transportu materiałów niebezpiecznych.

Każde przedsiębiorstwo, które dokonuje przewozu towarów niebezpiecznych oraz związanych z nim czynności pakowania, załadunku, napełniania lub rozładunku, powinno wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom związanym z tym transportem.

ul. Puławskiego 24/2, 56-100 Wołów

514 768 800

biuro.adr-doradca@interia.pl

Copyright © 2017-2022 Doradca ADR Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: WEBMETAMORFOZA