O mnie

Doradca, dydaktyk, menadżer.

  Absolwent Politechniki Wrocławskiej ( specjalizacja: Inżynieria materiałowa i wysokonapięciowa ), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ( Zarządzanie Firmą, Zarządzanie Produkcją i Usługami, Nowoczesny Menadżer, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy ) oraz Magisterskich Studiów Menadżerskich Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ( praca magisterska „Zarządzanie logistyczne w obszarze dystrybucji na przykładzie firmy…” ).

Dynamiczny menadżer z 20+ letnim doświadczeniem w zarządzaniu działami produkcji, transportu w firmach będących liderami w swoich branżach. Innowator i trener odpowiedzialny za skuteczny rozwój podległego obszaru. Doświadczony koordynator projektów. Ciągle szukający nowych wyzwań.

Od roku 2008 związany z operacjami transportowymi materiałów niebezpiecznych. Posiadający certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika – transport krajowy i międzynarodowy (transport rzeczy 2009 i osób 2016). Od roku 2015 Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego ( Doradca ADR DGSA ), kolejowego ( Doradca RID ).

Biorący udział regularnie w wielu konferencjach poświęconych tematyce przewozu materiałów niebezpiecznych oraz transportu.

Doradzający wielu firmach, w tym z branży automotive, budowy maszyn i urządzeń, przemysłu spożywczego, infrastruktury dróg, produkcji wyrobów ze szkła oraz w zakładach wojskowych.

Prowadzę również regularnie szkolenia kierowców ADR: podstawowy, cysterny, klasa 1 i 7, w tym w języku angielskim.

Członek następujących stowarzyszeń:

Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA 

Siedziba : Błonie/Warszawy

Strona internetowa : www.s-dgsa.pl

Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR

Siedziba : Szczecin

Strona internetowa : www.esd-adr.pl

Stowarzyszenie Doradców do spraw Bezpieczeństwa  Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją

Siedziba : Płock

Strona internetowa : www.dbpk.pl

Wpisany również jestem na oficjalną listę doradców na stronach  internetowych TDT :

– jako doradca DGSA/ADR

https://www.tdt.gov.pl/dzialalnosc/przewoz-towarow-niebezpiecznych-2/lista-doradcow-adr/

jako doradca RID

https://www.tdt.gov.pl/dzialalnosc/przewoz-towarow-niebezpiecznych-2/lista-doradcow-rid/

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo ds. transportu materiałów niebezpiecznych.

Każde przedsiębiorstwo, które dokonuje przewozu towarów niebezpiecznych oraz związanych z nim czynności pakowania, załadunku, napełniania lub rozładunku, powinno wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom związanym z tym transportem.

ul. K. Pułaskiego 24/2, 56-100 Wołów

514 768 800

andrzej.bukieda@interia.pl

Copyright © 2017-2022 Doradca ADR Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: WEBMETAMORFOZA