Oferta

Serdecznie zapraszamy do  współpracy !

Oferowane przez nas usługi obejmują doradztwo w zakresie :

 – przewozu towarów niebezpiecznych,
 – wymagań względem przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem,
 – klasyfikacji towarów niebezpiecznych, tworzenie kart charakterystyki,
 – ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych, tworzenie kart charakterystyki,
 – sporządzania rocznych sprawozdań z przewozu towarów niebezpiecznych do WITD,
 – sporządzania sprawozdań powypadkowych i innych dokumentów,
 – oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych,
    organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.

N

DORADCA DGSA RID

Oferujemy Państwu usługi doradcze ADR / DGSA i RID zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz  Ustawy o przewozie  towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r..

Stale współpracujemy kilkunastoma przedsiębiorstwami z branży transportowej, a także z firmami dokonujących magazynowania towarów niebezpiecznych, co pozwala nam ciągle zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności.

 

N

WEWNĘTRZNE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Oferujemy Państwu realizację szkoleń o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwadla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków.

Wymogi prawne: przepis 1.3 (w tym szkolenia wymagane pod 1.10); 1.8.3.3 Umowy ADR.

N

SPORZĄDZANIE ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ

Oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu rocznych sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

 

Wymogi prawne: przepis 1.8.3.3 Umowa ADR oraz  Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

 

N

SPORZĄDZANIE PLANU OCHRONY

Oferujemy Państwo pomoc w sporządzaniu oraz wdrażaniu planu ochrony dla przewoźników, nadawców oraz innych uczestników przewozu, biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.

 

Wymogi prawne: przepis 1.10.3.2 Umowa ADR

N

SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ POWYPADKOWYCH

Oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu sprawozdań powypadkowych wymaganych dla zdarzeń w przypadku, których w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska.

Wymogi prawne: przepis 1.8.3.6 Umowa ADR oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

 

N

SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD KAR NAŁOŻONYCH PRZEZ ITD.

Oferujemy Państwu pomoc doradczą przy składaniu odwołań od kar nałożonych przez ITD związanych z transportem drogowym towarów niebezpiecznych.

Doradztwo ds. transportu materiałów niebezpiecznych.

Każde przedsiębiorstwo, które dokonuje przewozu towarów niebezpiecznych oraz związanych z nim czynności pakowania, załadunku, napełniania lub rozładunku, powinno wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom związanym z tym transportem.

ul. K. Pułaskiego 24/2, 56-100 Wołów

514 768 800

andrzej.bukieda@interia.pl

Copyright © 2017-2022 Doradca ADR Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: WEBMETAMORFOZA