Wymagania

„Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie.” – Heraklit z Efezu.

OBOWIĄZKI GŁÓWNYCH UCZESTNIKÓW PRZEWOZU

Przepisy Umowy europejskiej odnoszące się do  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ( ADR ) dokładnie określają obowiązki każdego uczestnika obrotu towarami niebezpiecznymi. Do głównych uczestników należą: nadawca, przewoźnik oraz odbiorca. Inni uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych to następujący: załadowca, pakujący, napełniający, operator kontenera-cysterny/cysterny przenośnej i rozładowca. W związku z tym, iż operator logistyczny w obsłudze towarów niebezpiecznych jest reprezentowany przez przewoźnika ( kierowcę ) i ma posiada bezpośredni kontakt z nadawcą i odbiorcą – to zostały szczegółowo opisane obowiązki niżej wymieniowych głównych uczestników obrotu towarami niebezpiecznymi,. W tym przypadku określa się jako klientów operatora: Nadawcę oraz Odbiorcę. Przewoźnik natomiast pełni rolę operatora logistycznego.

OBOWIĄZKI GŁÓWNYCH UCZESTNIKÓW PRZEWOZU

Transport towarów niebezpiecznych – Definicje głównych uczestników przewozu.

NADAWCA – według definicji zawartej w  przepisach ADR to przedsiębiorstwo ( podmiot ), które wysyła towary niebezpieczne we własnym imieniu, albo w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli operacja transportowa odbywa się na podstawie umowy przewozu, to za nadawcę uważa się to przedsiębiorstwo, które jest nadawcą zgodnie z umową przewozu. Definicja ta rozwiązuje wiele problemów związanych z konkretnym ustaleniem odpowiedzialności. Zawsze należy zacząć od zapisów w umowie przewozu, przy czym należy pamiętać, że formą umowy przewozu jest również dokumentacja przewozowa (list przewozowy lub CMR).

ODBIORCA – według definicji zawartej w przepisach  ADR, oznacza odbiorcę zgodnie z umową przewozu. Jeżeli zgodnie z przepisami zawartymi w umowie przewozu, odbiorca wyznacza osobę trzecią, to tę  za tę osobę uważa się za odbiorcę w zrozumieniu ADR. Jeżeli operacja transportowa odbywa się bez umowy przewozu, to za odbiorcę uważa się przedsiębiorstwo, które odbiera ładunek z towarami niebezpiecznymi po jego przybyciu.

PRZEWOŹNIK – według ADR to przedsiębiorstwo, które wykonuje operację transportową na podstawie umowy przewozu lub bez niej.

 

 

.

%

spełnienia wymagań

Doradztwo ds. transportu materiałów niebezpiecznych.

Każde przedsiębiorstwo, które dokonuje przewozu towarów niebezpiecznych oraz związanych z nim czynności pakowania, załadunku, napełniania lub rozładunku, powinno wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom związanym z tym transportem.

ul. Puławskiego 24/2, 56-100 Wołów

514 768 800

biuro.adr-doradca@interia.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close